Maasto-Seppo harjoittaa urakointitoimintaa koko Suomen alueella.

PÄÄTOIMIALAT
Paalutukset
    Tb-paalutukset
    Putkipaalutukset, RR1000 saakka
Tukiseinät
Siiviläputkikaivot

PAALUTUKSET / TARJOUSPYYNNÖT
Urakkalaskentaa varten tarvitsemme:
pohjatutkimuksen, työselityksen,
paalukartan ja aikataulun.